Kunstgeschiedenis.jouwweb.nl
Home » 19 eeuwen schilderkunst » gothische periode

Vooral in de Franse verlichte handschriften uit de Parijse school van de ]3e eeuw herkent men de zin voor harmonie van de hooggotiek. De eenvoudige groepering van weinige figuren, met zwierige lijn getekend, beantwoordt volledig aan de ernstige waardigheid van de kathedraalplastiek en Schilderkunst lijkt geïnspireerd op de geschilderde ramen. De schilders hebben slechts oog voor de decoratieve vlakvulling : de gestalten hebben weinig plastische vorm en zelfs de achter elkaar geplaatste figuren kunnen geen diepte aan de voorstelling verlenen. Op een effen bladgouden achtergrond leggen de miniaturisten vooral warm rood en koningsblauw

 

Op zoek naar het goddelijke licht

De gotische periode begint rond 1150 met de bouw van (een gedeelte van) de kloosterkerk St. Denis in Frankrijk. Verantwoordelijk voor die verbouwing was abt Suger. Deze man was zeer invloedrijk op godsdienstig en politiek gebied. Hij had een theorie over het geloof, die je in 3 woorden kunt samenvatten: God is licht. Dat geldt ook voor de schilderkunst uit de gotiek.

Volgens Suger is God het bovennatuurlijk licht dat over de aarde schijnt. Hij wilde dat zijn kerk een bron van licht zou zijn. God moest als licht de kerk kunnen binnen komen. Hiertoe waren veel en grote ramen nodig. De romaanse bouwtechniek was hier echter niet voor geschikt. Te grote ramen zouden de muren verzwakken. De ideeën van Suger stimuleerde de ontwikkeling van de bouwkunst tot de ontdekking van het kruisribgewelf. Nu was het mogelijk om hoog te bouwen, om tot in de hemel te reiken, terwijl het goddelijk licht naar binnen straalde.

Glas-in-lood ramen

De gebrandschilderde ramen zien er werkelijk schitterend uit. Het bestaat uit een combinatie van glas en loden strippen. De ramen vertellen verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament, maar ook van koningen en keizers. Je kan je voorstellen dat dergelijke ramen veel geld kosten. De burgers van een stad betaalden vol trots mee aan hun kerk. Het gilde van bijvoorbeeld de slagers of bakkers gaven geld aan de kerk om een raam te kunnen bekostigen. In ruil daarvoor kregen de gildes een eigen plekje op de ramen. Als je in een gotische kerk bent, moet je eens op zoek gaan naar afbeeldingen van bakkers of slagers. Een gilde was een organisatie van mensen met hetzelfde beroep. Soms had een gilde niet alleen een eigen stukje raam, maar ook een eigen altaar in de kerk.

Het altaarstuk

Niet alleen de ramen waren indrukwekkend, maar ook de altaarstukken. Een altaarstuk is een schilderij op paneel (hout), dat op het altaar staat. De geestelijke, die de mis leidt, staat met zijn rug naar het altaar toe. Het altaarstuk, zoals we dat nu nog in de kerk kunnen zien, is ontstaan in de twaalfde eeuw. Vaak is het een drieluik. Het werkt net als een kastje.

 

 

lam gods/gebr.van Eyck

Miniaturen

Monniken maakten kunstwerken van godsdienstige boeken die ze zelf overschreven. Sierlijke pagina's zoals deze worden miniaturen genoemd.

 

GOTHISCHE SCHILDERKUNST

geertgen tot st jans

Zoals de Noordfranse gotische bouwkunst op eigen wijze in Italië vervormd wordt, zo ook heeft de 'gotische' schilderkunst er een totaal eigen aard. In de kerken van Italië blijven de grote glasramen achterwege, zodat de muurschildering zich verder ontwikkelt. Geleidelijk wordt de byzantijnse invloed hierbij zwakker : de compositie wordt vlotter, de houdingen der personages natuurlijker, de achtergrond wordt doorbroken, zodat het gebeuren zich in een werkelijke ruimte kan afspelen. Dat hierbij de perspectiefweergave niet altijd klopt, moet geen verwondering wekken. De opleiding van de schilder gebeurt nog in het atelier en pas later zou een meer empirische bestudering van de natuur en van de natuurkundige problemen aan de orde zijn. Eveneens onder byzantijnse invloed worden in Italië devotiebeelden op hout geschilderd, vooral voorstellingen van de Madonna, maar ook beschilderde kalvariekruisen. Maar vroeger dan in het Noorden brengen de Italiaanse meesters in hun kunst een nieuwe visie op de wereld tot uiting, die in de 14e eeuw nog geheel van religieus gevoel doordrongen blijft.

 

De Vlaamse Primitieven..

 

10090.large.jpg

 In Vlaanderen is rond eind 15de, begin 16de eeuw een groep schilders actief die we tegewoordig de Vlaamse Primitieven noemen zoals Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes, Hans Memling, Dirk Bouts en Gerard David. Zij worden gerekend tot Laatgotiek en Noordelijke Renaissance In veel schilderijen zie je een apart wereldbeeld, een Wereld vol fantastische wezens. Uitbeelden van het kwaad en zijn afschuwelijke gevolgen moet de mens van de zonde weerhouden. Iedereen kwam bijna elke dag in de kerk, en kon dus elke dag herinnerd worden aan welke vreselijke dingen gebeuren als je slechte dingen zou doen.Vaak toont de kunst een uiting van kwellend zondebesef, zoals Jeroen Bosch bijvoorbeeld.Soms gaat het over de hel, dan weer over dromen, dan weer lijkt het over het dagelijks leven te gaan. Maar steeds is de boodschap: pas op! Overal loert het gevaar om een zonde te begaan. Omdat de schilders dank zij de olieverf heel ver kunnen gaan in de stofuitdrukking en detaillering, en daarmee dus heel realistisch werken horen ze echt tot de Renaissance. Maar omdat ze zo'n - in onze ogen - onhandige manier van ruimte-uitbeelding hebben zouden ze weer beter bij de Gotiek ongedeeld kunnen worden. Als Michelangelo zijn David hakt tobben ze in Vlaanderen nog met het perspectief.  (Zie het paneel hier rechts.) Daarom wordt gesteld dat ze bij de Laat-Gotiek en de Noordelijke Renaissance horen.

 

http://www.vavo-tekenen.nl/index.html

 

Gotiek 1100 tot 1400
• Profane onderwerpen spelen een rol, natuur portretten, eigentijdse modellen
• Blauw: hemels, wit: maagdelijkheid, rood: liefde passsie
• Glasschilderkunst
• Miniatuurschilderkunst
• Sacrale schilderingen
• Plastische weergave mensfiguren
• Ruimtelijke weergave
• Eitempera en olieverf
• Kalf perkament
• Collonet figuren
• Op de tympaan meestal Christus met 4 apostelen.
• S bocht houding
• Half losstaande beelden
• Dynamischer
• Tapijten betere kleurovergang