Kunstgeschiedenis

 

www.beeldende-vormgeving.jouwweb.nl

KUNSTGESCHIEDENIS & KUNSTBESCHOUWING

EDUCATIEVE SITE voor HAVO/VWO/CKVstudenten

 

kunstbeschouwing = het aandachtig bekijken en onderzoeken van beelden die men tot de kunst rekent;
een onderzoek naar het gebruik van de beeldende middelen en de inhoud van een beeld

beeldaspect = één van de onderdelen waaruit een beeld is opgebouwd; een beeldaspect kan alleen in combinatie met andere beeldaspecten worden gebruikt.

beeldende middelen = alle middelen die men gebruikt om een twee- of driedimensionale te maken; niet alleen de beeldaspecten, maar ook het materiaal

Beeldende kunst is de vorm van kunst waarbij het beeldende (de afbeelding) voorop staat. Een afbeelding in de zin van een uitbeelding, die een platte of een ruimtelijke vorm kan aannemen met een zichtbaar resultaat                  

 

Beeldhouwkunst

In het algemeen verstaat men onder beeldhouwkunst ruimtelijke kunstwerken zoals portretten, bustes, standbeelden, beeldengroepen en torso's. Beeldhouwwerken worden bijvoorbeeld door een beeldhouwer gemaakt van materialen als brons, ijzer, beton, klei, was, gips.

SCHILDERKUNST

Een kunstenaar brengt verf op een oppervlak (drager of ondergrond) aan. De drager is in het algemeen een op een spieraam opgespannen doek (canvas) gemaakt van linnen, ongebleekt katoen of halflinnen. De ondergrond kan ook van hout, papier, karton, steen, metaal of kunststof gemaakt zijn. De verf bestaat uit pigment (kleurstof) in een vloeibaar medium.

 

ARCHITECTUUR

De kunst en wetenschap van het ontwerpen van de gebouwde omgeving; inclusief steden, gebouwen, interieurs, landschappen, meubelen, objecten enzovoort. Vroeger werd het woord bouwkunst meer gebruikt, dat nu voornamelijk nog voor de esthetische kant van het bouwen wordt gebruikt, terwijl bouwkunde met name voor de technische kant wordt gebruikt. Een beoefenaar van de architectuur heet een architect.

CKV 2 vragen bij de beeldanalyse van een kunstwerk:

Bij welke periode hoort het werk ?

Cultuur van de Kerk                            

Cultuur van Romantiek en Realisme

Hofcultuur                                         

Cultuur van het moderne

Burgerlijke Cultuur                              

Massacultuur

Waarom hoort het volgens jou bij deze periode ? (noem minstens drie redenen)

Welke levensbeschouwing/ wereldbeeld is zichtbaar is in dit werk ?

 ( Ideeën over godsdienst / levensbeschouwing / wereldbeeld enz.)

 

Welke ideeën over schoonheid / esthetiek zijn er in dit werk terug te vinden.

 

Welke rol heeft de opdrachtgever bij het maken van dit werk gespeeld ?

 

Is er sprake van 'een boodschap' bij dit werk? Zo ja welke ?

 

Welke rol speelt de techniek in dit werk ? Leg dit uit:

 

Is er bij dit werk sprake van beïnvloeding door andere culturen en/of stijlen ?

   zo ja welke ?

 

Heeft dit werk een titel?

 

Welke kunstenaar heeft dit werk gemaakt? Hoe groot is het werk?

 

Uit welk jaar komt het werk?

 

Wat voor werk is het ? (schilderij; beeldhouwwerk; foto; video etc.)

 

Beschrijf in het kort  wat de voorstelling is, wat is er te zien:

 

Welke materialen zijn er gebruikt  en hoe zijn ze gebruikt/toegepast?

  olieverf, aquarel, gouache, metaal, steen, brons, klei / keramiek, textiel,

   foto’s, video, enz.

   textuur, stofuitdrukking; structuur; dun, fijn, glad, dik, grof, ruw,

   doorzichtig, dekkend, enz.

 

Is het werk 2 of 3 dimensionaal ? Is er sprake van ruimtewerking ?

   afsnijding, ruimtewerking, atmosferisch perspectief, kikvorsperspectief,

   vogelvluchtperspectief lijnperspectief,verkleining, verkorting, schaduw werking, 

   overlapping, ruimtelijk, ruimtesuggestie,volume, enz

Hoe is er met kleur gewerkt in dit beeld?                                                                                  Bijv. bont, effen, rustig,

     wild, kleurcontrast,complementaire kleuren, koude/warme kleuren,

     licht/donker contrast, primaire, secundaire, kleuren, heldere kleuren,

     donkere kleuren; zijn er opvallende restvormen ?

     welke sfeer ontstaat er door het kleurgebruik

Welke vormen zie je in dit werk ?

     realistisch, abstract, klein, groot, rond, hoekig, geometrisch, organisch,

     volume, plat, expressief, naar de waarneming,abstract, open, gesloten,

     restvorm, vormrijm, symmetrisch, asymmetrisch enz.

Hoe ziet de compositie eruit ? en geef aan waarom je dat denkt

    Welke onderdelen staan waar ? Zijn er onderdelen die opvallen (aandachtspunten);

    is er nadruk op een bepaald richting in het beeld ?

    Is het  beeld (on)evenwichtig/ (a-)symmetrisch van opbouw ?

    Is er sprake van herhaling, ritme, enz

 Noem vier opvallende elementen uit het werk

    (wat betreft vorm, kleur, stijl, compositie)

  Weet je in welke stijl / stroming dit werk past ?

    Bijv .Klassiek, Middeleeuws: Romaans, Gotiek, Renaissance, Barok, Rococo,

    Romantiek, Realisme,Jugendstil, Impressionisme,  Expressionisme, Kubisme,

    Bauhaus, De Stijl, Surrealisme, Cobra,

    Abstract Expressionisme, Pop Art, Minimal Art, Hedendaagse Kunst.

 

Huibert van Dorp