bankskyBanksy_Pressure_Washing_Away_Art.jpg

 

 Hoe Autonoom is Hedendaagse Kunst

Moralisme is een levensbeschouwing waaruit alles volgens onwrikbare ideeën over goed en kwaad wordt beoordeeld. Tot in de 19e eeuw hoorde vrijwel alle kunst moralistisch te zijn.     In de hedendaagse kunst is men afkerig van moralisme. Kunst vormt een tegenpool in de samenleving. Haar rol zou die van een soort maatschappelijk geweten zijn. De vervulling daarvan verlangde van de kunstenaars dat ze zich ver dienden te houden van het maatschappelijk gewoel en dat ze zich geheel en al – autonoom! - op hun kunst zouden concentreren.

L’art pour l’art

De filosoof Immanuel Kant introduceerde tegen het einde van de 18e eeuw het begrip l’art pour l’art; kunst om de kunst.

Daarmee bedoelde hij te zeggen: kunst is niet het middel maar het doel zelf.

Kunst is er niet om uitdrukking te geven aan iets buiten zichzelf( boodschap), kunst is er om vanwege zichzelf bewonderd, genoten, te worden

Wat binnen ‘l’art pour l’art’ vooral gewaardeerd wordt in een kunstwerk, is originaliteit, spontaneïteit, verbeelding, intuïtie en authenticiteit: eigenschappen die gewoonlijk ook geassocieerd worden met het werk van primitieven. Omstreeks de Eerste Wereldoorlog vormde dit romantische expressiebegrip een wezenlijk deel van de kunstopvatting van het Duitse Expressionisme. De expressionisten hadden zich voor het eerst gewaagd buiten de perken van waarneming en zichtbare werkelijkheid. Hun kunst – het uitbreken uit het begrensde gebied van de waarneming – was een protest: zij wilden de werkelijkheid niet passief aanvaarden, zij wilden er zelf – actief – vorm aan geven. Zij wilden met behulp van kleur, lijn en beeldopbouw het beeld, het gezicht van de werkelijkheid veranderen door de kracht van hun innerlijke bewogenheid. Zij verwierpen het classicistische schoonheidsideaal

 

Beeldende Kunst is een universele uitdrukkingsvorm. Zij staat los van taal- en landsgrenzen en is voor iedereen toegankelijk. Tegelijkertijd is zij in alle beschavingen overal ter wereld van invloed op de maatschappij. Beeldende kunst is onlosmakelijk verbonden met de plek, het land en het geloof van waaruit ze is ontstaan. Sterker nog, kunst kan alleen ontstaan vanuit een puur persoonlijke reactie op de wereld

De beeldende kunst is een universele uitdrukkingsvorm. Zij draagt bij aan ons visueel bewustzijn, aan visuele communicatie en aan de diversiteit van de privé- en publieke omgeving. Zij is een cultuurdrager en in díe rol heeft zij maatschappelijke betekenis. De beeldende kunst kan uiteenlopende functies hebben: ornamenteel, functioneel, ceremonieel, confronterend, esthetiserend, controversieel, politiserend of ontspannend. Zij heeft dan ook meer betekenissen dan louter persoonlijke expressie en zingeving.

 

Omdat de kunst van de twintigste eeuw dikwijls van de toeschouwer vraagt het werk als het ware ‘af te maken’, is het niet langer zo dat men er vanzelf toegang toe heeft, dat men iets ‘krijgt’. Het kunstwerk stelt een vraag en de toeschouwer wordt uitgenodigd om daarop in te gaan. Doet hij dat niet, dan zegt het doek hem vaak helemaal niets. Er is geen sprake meer van een verbinding die vanzelfsprekend ontstaat bij het kijken naar kunst.

'En laat men zich toch geen grenzen stellen, want die zijn toch wel gesteld. Dat geldt niet alleen voor de afzender (kunstenaar), maar ook voor de ontvanger (kijker). Hij kan en moet de kunstenaar volgen, en hij moet niet bang zijn dat hij op dwaalwegen geleid wordt.

 

http://members.home.nl/kunstna1945/van%20imitatie%20naar%20expressie.htm

 

Joseph Cornell ---- was een verwoed verzamelaar.

Alles kon hij gebruiken en alles bewaarde hij voor zijn heel bijzondere kijkdozen.

Van fossielen, kevers en vlinders tot horlogeveren, kurken, wijnglazen en foto's.

Hij struinde de rommelwinkeltjes en rommelmarkten in New York af op zoek naar voorwerpen voor zijn, zoals hij het noemde 'shadow boxes' of kleine theaters van herinneringen

cornell_abeilles.jpg

 

 

 

KIENHOLZ

EDWARD KIENHOLZ In de jaren '60 start hij met zijn tableau series. De eerste titel in deze serie is Roxy's (1962), gebaseerd op een beroemd bordeel uit 1943. In dit werk combineerde de zogenaamde funk kunstenaar het dadaïsme en de pop-art

 

jeff koons

Jeff Koons is een Amerikaanse beeldend kunstenaarwiens werk wordt gedomineerd door de thema's banaliteit en verleiding.

Zijn werk wordt beschouwd als postmodern, als camp of simpelweg als kitsch.

christo

 

CHRISTO
Christo omhult of kleedt namelijk grote opvallende gebouwen en landschappen tijdelijk aan, maar toch wil hij geen "verpakkingskunstenaar" genoemd worden. Het begrip "Verpakkingskunstenaar" bevalt Christo helemaal niet.

"Een verpakkingskunstenaar is iemand die een geschenk mooi kan inpakken", zegt hij in Bild. "Ik ben een schilder en beeldhouwer. Samen met Jeanne-Claude (zijn vrouw die in 2009 overleed, nvdr) schiep ik kunstwerken, die door hun omgeving, vergankelijkheid en geschiedenis monumenten geworden zijn.

 
 

anselm kiefer

Anselm Kiefer is een Duits beeldhouwer en schilder.

Hij is een van de meest succesvolle maar ook meest omstreden kunstenaars van het naoorlogse Duitsland.

In zijn werk gebruikt hij naast verf ook materialen als stro, zand, glas, as, beton, roestig ijzer, klei en lood.

Zijn werk zit vol verwijzingen naar historische gebeurtenissen en figuren, filosofie, en wetenschappelijke theorieën. Oorlog, vernietiging, verval en destructie zijn belangrijke thema's in zijn werk

Maak jouw eigen website met JouwWeb