pantheon

Neoclassicisme, Neobarok, Neogotiek: het zijn allemaal benamingen voor kunststromingen uit de 19e eeuw die in vormgeving terug gaan naar de stijl waarnaar ze zijn vernoemd.

NEO CLASSISISME

In de negentiende eeuw werd de interesse voor de oude Griekse en Romeinse Cultuur steeds groter. Rijksgebouwen en kerken werden gebouwd in die stijl ontworpen en gebouwd---Neo Classisisme.

 

Neoclassicisme 1760 tot 1840
• De klassieke oudheid werd weerspiegeld in de architectuur, kunst, een beeldhouwwerken
• De stijl van de ontwikkelde burgerij
• Klassieke vormgevingselementen
• De streng geordende stijl van symmetrische gebouwen
• Tongewelf
• Reliëf
• Fries
• Zadeldak
• Kroonlijst
• Architraaf
• Wit als kleur
• Symmetrie

Proportie en harmonie waren erg belangrijk, zoals ook in de klassieke oudheid. 

Architecten uit de Renaissance net zoals later tijdens het Neo Classisisme gebruikten vaak het menselijk lichaam als uitgangspunt voor de maarvoering: De Gulden Snede

Een belangrijk werk was van de Romeinse architect Vitruvius (85-20 voor Christus). Hij schreef een handboek over architectuur, De Architectura, waarin je heel heldere en overzichtelijk tekeningen vindt van bijvoorbeeld zuilen, bouwtechnieken en stijlen in combinatie met theorie daarover.

Volgens Vitruvius is de mens de maat der dingen.

 

 DE GULDEN SNEDE

Leonardo da Vinci, die zich ook verdiepte in het werk van Vitruvius, schreef daarover het volgende in zijn notities: “De architect Vitruvius zegt in zijn werk over architectuur dat de maten van het menselijk lichaam door de natuur als volgt zijn verdeeld: 4 vingers vormen samen 1 handbreedte en 4 handbreedten vormen 1 voet, 6 handbreedten vormen 1 onderarm"

 

La Madeleine

 

 

La Madeleine is een van de bekendste kerken van Parijs en ook een die het minst lijkt op een kerk. De kerk is toegewijd aan Maria Magdalena.

Men begon met de bouw in de achttiende eeuw. De kerk werd evenwel tijdens de Franse Revolutie volledig afgebroken. Napoleon wilde er een tempel bouwen ter ere van zijn soldaten. In 1806 werd de bouw hervat en in 1842 werd zij beëindigd. Maar toen had het gebouw geen bestemming meer. Het werd uiteindelijk opnieuw een kerk. Het gebouw heeft het uiterlijk van een Romeinse tempel, omringd door een rij van 52 Korinthische zuilen van twintig meter hoog. Het is vooral de rijkere bevolking die hier naar de hoogmis gaat.

klassieke gevel

pantheon

Maak jouw eigen website met JouwWeb