raoul hausmann

DADA is eerder een  anti-stroming dan een stroming, eerder een mentaliteit dan een stijl.

DADA keerde zich allereerst tegen oorlog en misère. Later werden alle vormen van het leven, de cultuur en de kunst op provocatieve wijze onder handen genomen. Men probeerde de zin in de onzin voelbaar te maken. Het Surrealisme vond in het Dadaïsme haar oorsprong en Dada had ook een enorme invloed op de moderne kunst.

DADA/POP ART

dada/pop art

 

DADA

 

Het dadaïsmeis een korte, maar zeer heftige kunststroming geweest, die rond 1916 ontstond in Zürich. Het woord 'Dada' heeft meerdere betekenissen. Achtereenvolgens betekent het in het Frans, Russisch en Duits zoveel als; stokpaardje, jaja en kindertaal. De kunstenaars, die zich een groep hadden gevormd omdat ze dezelfde ideeën en meningen deelden, hadden de naam 'Dada' geprikt uit het woordenboek en hebben het vervolgens zo gelaten.

De dadaïsten, die de toenmalige beeldende kunst in Europa maar niets vonden, dreven de spot met de normen en waarden van die tijd. Zij gooiden de meningen die de mensen toen hadden over goede smaak in de kunst en literatuur in de prullenbak. Die meningen beschouwden zij als dè culturele kenmerken van een samenleving die bestaat uit hebzucht en materialisme.
De dadaïsten werkten op een voor die tijd uitdagende wijze; normale, alledaagse, al dan niet bewerkte voorwerpen werden door hen tot kunstwerk verklaard ( o.a. door te ondertekenen).

Zoals Marcel Duchamp een fietswiel op een barkruk monteerde en het tot een kunstvoorwerp verklaarde. Hiermee probeerde Duchamp aan te tonen, dat er geen regels en afspraken zijn over 'het kunstwerk' en hoe eruit moet zien, wat en óf het wat uit moet beelden en wat de normen en waarden zijn over de bewerking ervan!

De dadaïsten maakte dus antikunst, kunst om te shockeren. En dat deden ze door dingen te doen die in de vroegere kunst nooit gedaan waren, die tegen alle ideeën van schoonheid ingingen. Er werd door de kunstenaars veelvuldig geëxperimenteerd in diverse technieken. In de schilderkunst werden de collage- en frottagetechniek op een andere manier gebruikt. Bij de frottagetechniek werden nu niet alleen materialen als hout, textiele stoffen en dergelijke in een reliëfvorm afgedrukt, maar ook afvalmaterialen werden gebruikt alsof het heel normaal gebruiksmateriaal was! Uiteraard werden de kunstwerken niet 'normaal' gevonden door het 'voor kunst geïnteresseerde volk', en vele Dada-kunstwerken werden afgewezen en geweigerd voor tentoonstellingen.
Hoewel het aantal aanhangers van de Dada-beweging gering was en de kunststroming niet erg lang bestaan heeft, is haar invloed op latere kunststromingen van de twintigste eeuw groot geweest, vooral op de popart

oppenheim

oppenheim

POP ART

Oldenburg is vooral bekend geworden door zijn kunstwerken in de openbare ruimte, waarin hij vaak grote versies toont van alledaagse gebruiksobjecten, zoals: een schroef, een wasknijper, een tandenborstel , enzovoorts. Een ander thema in zijn werk zijn de zogenaamde soft sculptures, objecten, die normaal hard zijn, uitgevoerd in zachte, flexibele materialen. Door de omvang van zijn objecten ontstaat een vervreemdende en tegelijkertijd dynamische invloed in en op de omgeving van de sculptuur. Pas na 1970 maakt Oldenburg (vanaf 1976 samen met Van Bruggen) de sculpturen ook daadwerkelijk

oldenburgdada2.jpeg

lichtenstein

Maak jouw eigen website met JouwWeb