Hedendaagse kunstenaars werken zowel figuratief als abstract. Een heel grote diversiteit aan media en materialen komt aan bod. Schilderkunst en beeldhouwkunst zijn minder dominant geworden; bij tentoonstellingen van hedendaagse kunst wordt vaak een mix van installatie, performance en allerlei soorten mediakunst getoond: fotografie, videokunst en zelfs digitale of elektronische kunst en internetkunst. Ook ASCII-art kan als onderdeel van de hedendaagse kunst beschouwd worden. Het stripverhaal en de animatie worden soms ook gezien als vormen van hedendaagse kunst. Sinds decennia is het onderscheid tussen low art en high art niet meer zo scherp als in het begin van de twintigste eeuw en worden in musea en galeries ook af en toe tentoonstellingen met werk van stripauteurs georganiseerd

 dumas

 

 

 

ASCII is een afkorting van American Standard Code for Information Interchangeen is een standaard om een aantal letters, cijfers, leestekens en andere symbolen te representeren en aan ieder teken in die reeks een geheel getal te koppelen, waarmee dat teken kan worden aangeduid. De code werd ontworpen door Bob Bemer.

 

Hedendaagse kunstenaars werken zowel figuratief als abstract. Een heel grote diversiteit aan media en materialen komt aan bod. Schilderkunst en beeldhouwkunst zijn minder dominant geworden; bij tentoonstellingen van hedendaagse kunst wordt vaak een mix van installatie, performance en allerlei soorten mediakunst getoond: fotografie, videokunst en zelfs digitale of elektronische kunst en internetkunst. Ook ASCII-art kan als onderdeel van de hedendaagse kunst beschouwd worden. Het stripverhaal en de animatie worden soms ook gezien als vormen van hedendaagse kunst. Sinds decennia is het onderscheid tussen low art en high art niet meer zo scherp als in het begin van de twintigste eeuw en worden in musea en galeries ook af en toe tentoonstellingen met werk van stripauteurs georganiseerd

moholy nagy

HEDENDAAGSE KUNST

Hedendaagse kunst is alle beeldende kunst die "nu" gemaakt wordt. De term wordt meestal gebruikt om de aanduiding moderne kunst te vermijden. Hedendaagse kunst wordt tentoongesteld in musea en op kunstevenementen, zoals de Documenta in Kassel en de Biënnale van Venetië. Ook galeries en kunstenaarsinitiatieven houden zich bezig met de presentatie ervan.

 

In de kunstbeschouwing wordt de recente kunst vanaf de jaren 1960 of 1970 meestal hedendaagse kunst of actuele kunst genoemd. Eerdere uitingen van kunst van de 20e eeuw krijgen in de kunstgeschiedenis meestal de naam "moderne kunst", maar de scheidingslijn is niet absoluut en vele kunstenaars vallen in beide categorieën.

 

Men zou kunnen zeggen dat moderne kunst aan zijn einde kwam met de opkomst van het postmodernisme, een brede culturele stroming (ook in onder andere filosofie, literatuur en architectuur) die volgens de woordvoerders het einde inluidde voor de "grote verhalen" en ideologieën van de kunst van het midden van de 20e eeuw.

 

Typisch voor hedendaagse kunst is  het grote pluralisme: het is moeilijk om nog duidelijke kunststromingen te onderscheiden, die zo karakteristiek waren voor de moderne kunst.

 
 

Hedendaagse kunstenaars werken zowel figuratief als abstract. Een heel grote diversiteit aan media en materialen komt aan bod. Schilderkunst en beeldhouwkunst zijn minder dominant geworden; bij tentoonstellingen van hedendaagse kunst wordt vaak een mix van installatie, performance en allerlei soorten mediakunst getoond: fotografie, videokunst en zelfs digitale of elektronische kunst en internetkunst. Ook ASCII-art kan als onderdeel van de hedendaagse kunst beschouwd worden. Het stripverhaal en de animatie worden soms ook gezien als vormen van hedendaagse kunst. Sinds decennia is het onderscheid tussen low art en high art niet meer zo scherp als in het begin van de twintigste eeuw en worden in musea en galeries ook af en toe tentoonstellingen met werk van stripauteurs georganiseerd.

De schilderkunst van de 20e eeuw kan niet in één adem worden beschreven. Deze eeuw kan worden gezien als een periode van de moderne kunst waar afscheid genomen wordt van de traditionele, realistische schilderkunst en waarin de schilderkunst zich langzamerhand steeds meer richting abstractie ontwikkelt.

De 20e eeuw heeft twee wereldoorlogen gekend, en ook dat heeft veel invloed gehad op de schilderkunst.

 

 

 

        kerstens

 kerstenskerstens.jpg

Kijken naar kunst/ Wat is KUNST/ Conceptuele Kunst    http://player.omroep.nl/?aflID=13397950

atelier van lieshout

Maak jouw eigen website met JouwWeb