V

Vroeg christelijke kunst

Duurde tot de 5e eeuw komt daarna komt er een einde aan het Romeinse rijk.

Door de steeds slechter wordende economie en invallen van vreemde volkeren: Hunnen, onder leiding van Attila, trekken vanuit Azië Europa binnen, Vandalen, uit Noord Duitsland trekken via Spanje door tot in Noord Afrika, Westgoten  uit het Donau gebied trokken Italië in en plunderden in 410 Rome.

Het zal eeuwen  duren voordat West-Europa opnieuw tot de zelfde prestaties in staat is als de Grieken en de Romeinen.

Deze periode wordt de Middeleeuwen genoemd.

Veel kunst uit die eeuwen, 1000-1800, heeft bijbelverhalen als onderwerp.

Bouwkunst is vooral kerk-bouw.
Het is ook de tijd van de kloosterorden. Zo sticht Benedictus  in 529 de benedictijnenorde en richt overal abdijen op.

Deze groeien uit tot middelpunten van nieuw cultureel leven.

vroeg christelijke kunst

 

Vroeg christelijke kunst tot de 5e eeuw
Basilica
• Centraal bouw
• Halflosstaande beelden
• Symbolen
• Religieuze onderwerpen
• Onpersoonlijk
• Sobere weergave
• Gestileerd
• Fresco’s mozaïeken

 

Vroegchristelijke architectuur is de bouwkunst van kerkgebouwen en andere christelijke bouwwerken uit de eerste eeuwen van het christendom.

De eerste bouwwerken van de vroegchristelijke bouwkunst dateren uit de eerste eeuw,  al zijn dat nog geen typisch christelijke bouwwerken. De ontwikkeling van een eigen bouwstijl begon na de publicatie van het Edict van Milaan in 313, waarin de Romeinse keizer Constantijn de Grote het christendom legaliseert in het Romeinse Rijk.


In de 3e eeuw  is nauwelijks sprake van Christelijke Kunst.

In de 4e en 5e eeuw ontstaan de eerste christelijke kunstwerken. 

In het begin staat de verlossingsgedachte centraal.

Het algemene thema is: Christus verlost de mens uit de bitterheid van de dood.

Op sarcofagen en muren van de catacomben (onderaardse begraafplaatsen) komen wij taferelen tegen die het leven van Jezus verbeelden en de mens voorstellen als een smekeling om genade.
In de eerste helft van de 4e eeuw worden de eerste basilieken gebouwd.

Maak jouw eigen website met JouwWeb