De renaissanceschilderkunst (uit de zestiende eeuw) in Vlaanderen en Nederland ontstond in navolging op de Italiaanse renaissancekunst, doordat tal van schilders uit de Nederlanden omstreeks deze periode Italië bezochten en er door werden beïnvloed.

Terwijl Italie de Renaissance bloeide waren er in het noorden van Europa andere ontwikkelingen gaande.

De wedergeboorte van de klassieke oudheid op religieus en kunstzinnig gebied speelde geen rol in Noord-Europa waar men andere gebruiken, rituelen en stijlen had.

De traditie van de schilderkunst lag niet bij het schilderen van grote fresco’s, zoals in Italië, maar bij de miniatuurschilderkunst.

De noorderlingen waren meester in het weergeven van details.

De ontwikkeling van de olieverf door de Vlaamse gebroeders van Eyck zorgde voor een perfectionering van de  schilderkunst in het noorden (die om zijn stofuitdrukking en gedetailleerdheid bekend stond).

Jan van Eyck schildert Italiaans stel

Net zoals de Italianen, die goed op de hoogte waren van het weergeven van de realiteit, was er een soort kruisbestuiving tussen de stijl van Italië en die van het noorden.

De noorderlingen waren goed op de hoogte van het in Italië ontwikkelde perspectief.

De uitvinding van de boekdrukkunst (1450) zorgde ervoor dat het werk van kunstenaars uit het noorden en zuiden in heel Europa bekend was. Houtsnede en kopergravure zijn nieuwe technieken en naast de boekdrukkunst is er het verder uitwerken van het lineair perspectief

)

Beeldenstorm

 

Luther en Calvijn zijn erg invloedrijk met hun ideéen Zo ontstaat de reformatie.

Zij zorgen ervoor dat er een scheiding in de kerk ontstaat: katholieken versus protestanten. Voor de kunstenaars heeft deze ontwikkeling grote gevolgen.

Omdat volgens Calvijn het Woord van God het belangrijkste is en het beeld (schilderijen en beelden)slechts voor afleiding zorgt, kregen kunstenaars geen opdrachten meer.

Deze ideeën leiden in Nederland in 1566 tot de Beeldenstorm, waarin heel veel kerkelijke kunstwerken vernield worden. Nederland iwordt steeds meer een protestants land. Veel kunstenaars kiezen noodgedwongen een ander beroep.

Ook emigreren sommige kunstenaars naar andere landen (bijvoorbeeld Engeland, zoals Hans Holbein). Landen waar wel behoefte is aan goede kunstenaars.

Dit wil niet zeggen dat er helemaal niet meer geschilderd wordt in de Lage Landen.

Feit is wel dat kunstenaars hun grote opdrachtgever kwijt zijn; de  Katholieke kerk.

van der goes

bruegel_babel.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb