orphisme

Abstracte  Kunst

Abstracte-Kunst: voorstellingen van vormen, lijnen en kleuren-- die geen relatie tot de zichtbare werkelijkheid hebben .

De abstracte-kunst ontwikkelde zich aan het begin van de 20ste eeuw  door bijvoorbeeld de decoratieve stilering van de jugendstil. 

Ook in de wijze van "afbeelden van de werkelijkheid" tijdens het impressionisme, waarbinnen de kleuren en vormen steeds meer benadrukt werden, kreeg het "realistische aspect" een meer gevoelsmatige  mider realistische invulling.

 

De allereerste creaties naar de abstractie toe werden, tussen 1904 en 1906, al gemaakt door de Franse kunstenaar Paul Cézanne.

cezanne/mont saint victoire

 

Ontstaan
De basis van de abstracte kunst ligt in de kleur- en lichtstudies van de impressionisten. 

De pointillist Georges Seurat  en de op geometrische vormen gebaseerde landschappen van Paul Cézanne staan ook aan het begin van de zoektocht naar een andere/nieuwe manier van het beeldend vormgeven van de waargenomen werkelijkheid.

 

mondriaan

Abstracte kunst of non-figuratieve kunst

De zichtbare werkelijkheid is niet meer te herkennen: vorm, kleur, lijn en materiaal bepalen het beeld en gaan een verbinding aan met de beschouwer.

 

theo van doesburg

orphisme.jpgOrphisme

Orphisme:  een overgangsvorm tussen kubisme en abstracte kunst.

De Franse schrijver-dichter-essayist Guillaume Apollinaire omschreef het Orphisme voor het eerst als een abstracte stijl in de Schilderkunst (hij noemt het ook peinture pure)

Met het werk van Robert Delaunay en Sonia Delaunay wordt de stap gezet van het (figuratieve) kubisme naar een vorm van abstracte kunst 

De werkelijkheid blijft in die periode nog wel de basis voor de kunst.

 

delaunay

abstracte kunst

KLEE-Paul-Klee-Rode-ballon-Solomon-R-Guggenheim-Museum-New-York.jpgpaul klee

Abstracte kunst

Binnen de Moderne kunst is de Abstracte Kunst een belangrijke richting waarin niet wordt geprobeerd om beelden uit de natuurlijke wereld weer te geven.

Wat zichtbaar wordt gemaakt door met vormen en kleuren, ritmes en contrasten te werken is eigen aan de persoonlijke beleving en beeldtaal van de Kunstenaar. 

Abstracte kunst ontstond in het begin van de 20e eeuw en zet zich door tot in de hedendaagse kunst (zowel in de beeldhouwkunst als in de schilderkunst).

 

kandinsky's proces naar abstractie

Kandinsky was een van de belangrijke schilders die vorm (en filosofische beschouwing) gaf aan de abstracte kunst.

Kunstenaars die de Abstractie ontdekten:

Vassily Kandinsky vond in de abstractie in "het bovennatuurlijke, het goddelijke".

Hij vond die abstractie  "in elk object van nature aanwezig". 

Piet Mondriaan wilde de oervorm van de dingen, die in de natuur verborgen is, uitbeelden.

Theo van Doesburg  verklaarde in 1931 voor het eerst dat het kunstwerk geen enkele verwijzing naar een wereld buiten het schilderij heeft. Hij sprak van  de term concrete kunst.

 "...Waarom zou de emancipatie van de kleur niet kunnen samengaan met de bevrijding van de vorm?..."

cezanne

monet 

 Een "Improvisatie"-aquarel van Kandinsky, in 1910, luidde de abstracte kunst in.

Kandinsky liet zich inspireren door muziek en met name de atonale muziek van Arnold Schönberg.

In zijn werkstuk "Über das Geistige in der Kunst" stelde Kandinsky dat kleur en klank psychologische effecten hebben op de menselijke ziel. Hij stelde een klankkleurtheorie op, die een grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de twintigste-eeuwse kunst.

Volgens Kandinsky spreekt iedere kleur een eigen taal met een eigen expressie en zit in elke kleur en vorm een ziel. .

kandinsky-compositie-iv-ASH.jpgkandinsky

constructivisme4.jpg                                                                                        het constructivisme was niet alleen maar abstract

 

Schilderstijlen binnen de abstracte kunst zijn o.a.:

  • Abstract expressionisme in amerika 1946 tot 1960, zoals van Jackson Pollock en Willem de Kooning
  •  pollock

willem de kooning

EUROPA

De Bio-morfische schilderkunstvan Joan Miro.

  • In een poëtische droomwereld koppelde hij objecten los van hun oorspronkelijke functie om ze in zijn organische figurenwereld te integreren.

  • Deze organische figurenwereld werd gedomineerd door de natuur, de maan, de ster, de vrouw (seksualiteit).

  • Spontane poëzie is het uitgangspunt.

    miro
  • Opvallend in het werk van Miro zijn de felle kleuren die gebruikt worden en de veelvuldig terugkomende ruimteobjecten.
  • Cobra vanaf ca. 1946
  • cobra

Tachisme (tache = vlek) jaren 40/50 europa

tachisme.jpgtachisme

Kubisme 1906 tot ca. 1920

franz marc

Neo-plasticisme

theo van doesburg/ de stijl

 

 CONSTRUCTIVISME Rusland

MalevitsjDrentsMuseum2-e1416599517629.jpgmalevitsj