• happening...

  Een aan het dadaisme ontsproten mengeling van beeldende kunst, toneel en dans waarbij in veel gevallen het publiek werd betrokken.

  HAPPENING

  Een happening is een spectaculaire openbare, spontaan lijkende maar vooraf bedachte, gebeurtenis, bedoeld om de openbare orde op een ludieke manier te verstoren, zodoende te choqueren, en daarmee als star en ouderwets ervaren denkbeelden belachelijk te maken

 • verschillende media (schilderen, dans, toneel, muziek, film, ...) : intermedialiteit
 • vaak improviserend
 • kan op willekeurige plaatsen
 • ook anderen dan de kunstenaar kunnen de idee uitvoeren
 • toeschouwer participeert vaak
 • vaak provocerend en shockerend in de confrontatie
 • overdracht van gevoelens en sensaties zonder de traditionele middelen (zoals schilderijen bijvoorbeeld

   

  Een happening moest voldoen aan de volgende criteria:

  1. zo spontaan mogelijk lijkend; slechts kernelementen waren voorbereid
  2. gericht op massaconsumptie
  3. gericht op het trekken van aandacht via massamedia
  4. kortdurend
  5. gericht op massale spontane deelname
  6. vernieuwend en kunstzinnig
  7. geen vormvereisten
  8. de plaats maakt niet uit
  9. a-politiek

Happenings zijn manifestaties die door de kunstenaar zijn bedacht en waarin de meest uiteenlopende kunstgenres verwerkt worden tot een veelal onvoorspelbaar totaaltheater.

De happening doet vaak beroep op de actieve deelname van de toevallige omstander om deze bewust te maken, te shockeren, te irriteren, wakker te schudden en zelf tot creativiteit te dwingen.

Reeds in de jaren van het dadaïsme waren er toneelachtige voordrachten, muziek- en dansvoorstellingen geweest, bedoeld om het verwende publiek wakker te schudden.

John Cage

STEVE REICH

Flashmob

 

Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt.

Flashmobs worden veelal georganiseerd via moderne communicatiemiddelen zoals het internet.