de Grieken: bloeitijd van 776 voor Christus tot 50 voor Christus

http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/geschiedenis/150986-kunstgeschiedenis-de-oude-grieken.html

Het klassieke Griekenland bestond in deze periode voor een groot deel uit stadstaten (steden die een eigen regering hadden). Deze stadstaten hadden vaak oorlog met elkaar. De grootste stadstaten waren Athene en Sparta. Vaak lag de macht bij een kleine groep mensen. In Athene werd de eerste democratie ingevoerd. Democratie is van oorsprong een Grieks woord, en betekent letterlijk ‘de macht van het volk’. Alleen was de democratie nog niet echt vergelijkbaar met onze democratie nu, enkel vrije mannen mochten stemmen, en vrouwen en slaven dus niet. Rond 360 v Chr. werden de Grieken verslagen door de Macedoniërs, die veel van de Griekse cultuur overnamen. De Macedonische koning Alexander de Grote veroverde een groot deel van het gebied rond de Middellandse Zee, en zo verspreidde de Griekse cultuur zich tot in het Midden-Oosten, bijna tot in India.De Griekse cultuur bloeide van 776 voor Christus tot 50 voor Christus

 

Oud-Griekse Cultuur

Godsdienst was voor de Grieken erg belangrijk. De Grieken waren polytheïstisch, dat houdt in dat ze meerdere goden aanbeden en iedere God had zijn eigen ‘functie’.

Zo was er een god voor de liefde, een god voor de oorlog, een god voor de jacht, een god voor het huishouden, etc.

Deze goden werden vereerd in tempels, zoals in de Acropolis in de stad Athene. Daarnaast waren de Grieken ook grote denkers. De bekendste filosofen waren Socrates, Plato en Aristoteles. Hun ideeën hebben de basis gelegd voor de kunsten en voor de wetenschap

De Beeldhouwkunst GRIEKEN
Er zijn 3 periodes te onderscheiden:

1. De archaïsche periode
Hierin kwam men lanzaam los van de stijve houdingen van de Egyptenaren. Dit door één been in beweging te zetten.
Ook kregen ze een glimlach om hun mond.
2. De Klassieke periode
Hierin was de kennis van anatomie sterk verbeterd, Door contrapost => een been waar al het gewicht op staat en het andere
als rustbeen; waardoor je een S-lijn krijgt, kreeg het beeld beweging en zag het er soepel uit.
3. De Hellenistische periode
Hierin werden de beelden verfijnd. De vorm, het gebaar en de emotie kregen meer aandacht. Nu zat er enorm veel beweging in de beelden.

Naast de techniek van het hakken uit marmer, beheersde de Grieken ook de techniek van het bronsgieten.


grieksbrons.jpg
De schilderkunst

Van Griekse schilderkunst zijn alleen de schilderingen op aardewerken vazen bewaard gebleven. Vazen en potten werden beschilderd met een zwart pigment, vaak werden hierop afbeeldingen uit mythen weergegeven. Tot de vijfde eeuw voor Christus schilderde men zwarte figuren op een rode, aardewerkkleurige achtergrond, maar daarna ontstaan er rode figuren op een zwarte achtergrond, die gemaakt worden door de afbeelding uit te sparen in de verf.


Door de uiteenlopende onderwerpen hebben we een goed beeld kunnen krijgen van de Griekse cultuur. Ook hier zijn 3 ontwikkelingen;

1. Tussen 900 en 700 v. Chr. werd er uitsluitend gewerkt met geometrischen motieven.      Alleen wat dierenfiguurtjes in lange rijen werden daarnaast gebruikt.
2. Omstreeks 600 v. Chr. ontstond de zwart figurige stijl. Mensen en dieren werden zwart uitgebeeld.  De details werden gekrast. Dit alles op rode vazen.
3. In 400 v. Chr. kwam juist het omgekeerde: rode figuren staken af tegen een zwarte achtergrond. Dit had als voordeel dat het detail met zwart konden worden ingeverfd.

Daarnaast ontstond  een vorm van perspectief, omdat niet alles meer op één lijn werd afgebeeld

 

 

 

Een aantal kenmerken

 

Griekse kunst 1050 v. Chr. 720 v. Chr.
• Geometrische periode
• Archaïse periode
• Klassieke periode
• Hellenistische periode
• Corinthisch, Ionisch, Dorische orde
• Kouros stramme houding, glimlach
• Contrapost een steunbeen, plastisch realistisch knik in de knie

 

tempel

 

lDe bouwkunst
Doordat er veel met hout is gebouwd, is er weinig teruggevonden van de antieke Griekse bouwkunst. Later is met gebruik gaan maken van steen, waardoor deze tempels onze enige bronnen zijn. De tempel was het huis van de god en kon in 3 verschillende stijlen worden gebouwd, nl:1. De Dorische orde ( vanaf ongeveer 600 v. Chr. )
Hiervan zijn de verhoudingen zwaar, het materiaal is ietwat plomp en dik en het is weinig versiert. De zuil werd voorzien cannelures en bestond uit verschillende

schijven.

 


2. De Ionisch orde ( vanaf ongeveer 570 v. Chr. )
Deze is al lichter met meer versiering, de zuilschacht wordt dunner en er wordt meer gekeken naar afwerking. Ook wordt
de zuil op een voetstuk geplaatst en bestond het architraaf uit 3 delen om het geheel  lichter te maken.

 

                                     ionischdorischkorintisch2.jpg


3. De Korintische orde (vanaf ongeveer 420 v. Chr. )
Deze werd gemengd met de Romeinse stijl. De cannelures verdwijnen, de fries bestaat alleenmaar uit reliëf
en de zuilen zijn nóg slanker geworden. Het werd heel organisch uitgewerk => met veel bladen en versiering.Maak jouw eigen website met JouwWeb