MINIMAL ART

De ‘ready-mades’ van Duchamp waren in aanloop naar de "Minimal Art" Kunst een mooi voorbeeld.

Het belang van Duchamp had te maken met de betekenis van zijn ‘ready-mades’ voor het esthetisch denken over het object zelf als essentieel bestanddeel van de kunst. 

Door functionele voorwerpen  buiten hun context te plaatsen kregen diezelfde voorwerpen een esthetische waarde.

Er werd gestreefd naar directheid in de Kunst waarbij het totaalbeeld belangrijker was dan de afzonderlijke details en waarin de verhoudingen binnen een compositie plaatsmaakten voor eenvoudig rangschikken in opgaande lijn, via de omkering of de symmetrie.De minimal kunstenaars wilden kunstwerken  maken met een eenvoudige, overzichtelijke vorm die slechts vanuit één gezichtspunt beschouwd kon worden. In de Minimal Art werd het kunstwerk autonoom een volledig naar zichzelfverwijzend object, zonder een inhoudelijke of emotionele betekenis

MINIMAL-ART-slider-006.jpgdonald judd

Minimal art

Minimal Art is een ruimtelijke stroming in de beeldende kunst, ontstaan in de 60er jaren.

Minimal art bediende zich van simpele (soms gevonden) materialen.

Belangrijk was om met zo eenvoudig mogelijke middelen een relatie aan te gaan met de omgeving.

De spanning, die zou ontstaan door het creëren van een tegenstelling met de omgeving, was daarbij van belang. 

De vormen van de kunstwerken zijn eenvoudig en vaak geometrisch.

Kunstenaars streefden naar objectiviteit in plaats van expressie

duchamps5.jpegduchamps/ready made

Zero en NUL.

Zero heeft niet de bedoeling een nieuwe vorm te scheppen. De vorm is bij voorbaat gegeven door de geïsoleerde werkelijkheid. Doel is op onpersoonlijke wijze de werkelijkheid te funderen als kunst. (citaat Jan Schoonhoven)

schoonhoven

Zero

La Nouvelle Tendence-- Zero en NUL.

De naam Nul was gekozen in navolging van de Duitse Zero-beweging.

Technologie het mogelijk om beweging en licht deel uit te laten maken van het kunstwerk.

Kunstenaars namen geen genoegen meer met metaforen voor ruimte, licht en beweging, of met het illusionistisch verbeelden daarvan,zij wilden zelf werken met deze technieken

Zero (50er--60er jaren) is een Europese variant van Colorfield Painting.
Zero-kunstenaars werkten echter meestal monochroom, vaak met wit.

Ze streefden naar een nieuwe harmonie in de verhouding tussen mens en natuur, en vermeden in hun kunst individuele sporen.

De benaming Zero moest herinneren aan het aftellen voor de lancering van een raket.

In Nederland is de Nederlandse Nul-beweging de tegenhanger van Zero.

Zero sluit aan bij het constructivisme en vertoont verwantschap met de op-art.

 

De Nederlandse Nul-beweging werd gevormd in 1960, door Jan Schoonhoven, Armando, Jan Henderikse, Herman de Vries en Henk Peeters. De groep bestond tot 1965.

De werken van de Nul-groep zijn bij uitstek 'anti-schilderkunstig'.

De Amerikaanse minimalisten hadden veel overeenkomsten met Nul en ZERO. Ook zij reduceerden hun kunstwerken tot abstracte, minimalistische beelden met veel nadruk op het materiaal en de visuele werking van het licht. Jan Schoonhoven (1914-1994) zei hierover: “Voor mij is de minimal art de Amerikaanse variant op ZERO, zonder meer. Wij zijn alleen niet plastisch geworden zoals zij.

” Het zijn vaak eenkleurige of kleurloze werken, waarin de grenzen van de schilderkunst worden onderzocht

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het werk van Nul zich kenmerkt door:

  • Monochromie: Veelkleurigheid maakt plaats voor gebruik van enkele kleuren, vaak zwart en rood en wit.
  • Herhaling: Nul hield van ritme en regelmaat. Herhaling van gelijkvormige elementen binnen een voorstelling is typisch 'Nul'.
  • Serialiteit: Het authentieke kunstwerk werd door Nul doodverklaard. De moderne tijd en industriële materialen werden daarentegen omarmd. De machinale reproductie van 'kunstproducten' was typisch Nul.
  • Directheid van materiaal: Een Nul-werk moest een 'objectief-neutrale weergave van de werkelijkheid' zijn. Het handschrift van de kunstenaar moest dan ook zoveel mogelijk worden vermeden.

fontana.jpgfontana

Arte Povera

Arte Povera heeft geen direct herkenbare stijl, het is een complexe kunstvorm die geen regels of beperkingen kent.

Conceptuele kunst, minimal art, land art en arte povera lopen naast en door elkaar. 

Levendige kunstvormen waarin de beschouwer met al zijn zintuigen wordt aangesproken.

Arte povera was een invloedrijke kunststroming in de jaren zeventig.

Deze kunstvorm ontkende het kunstwerk als verhandelbaar 'product'.

Daardoor ontstonden kortstondige creaties in vergankelijke materialen en op tijdelijke plaatsen

kounellis.jpgjannis kounellis

mario-merz.jpgmario merz

damien hirst

Post Minimal Art

In tegenstelling tot Minimal Art zijn in Post Minimal Art ontstaans- en veranderingsprocessen van groot belang en kunnen factoren als chaos en toeval een belangrijke rol spelen.

Temperatuur en natuurlijke processen als absorptie en uitdroging vormen een integraal onderdeel van het werk.

 

louise bourgeois

Maak jouw eigen website met JouwWeb