Functionalisme: een stroming in de architectuur waarvan de kenmerken zijn dat constructie en uiterlijk bepaald moeten worden door de functie van het gebouw.

Alle uiterlijke kenmerken moeten een afspiegeling zijn van functionele elementen.

Schoonheid is geen doel.                                                                                              Daarom geen versiering zonder dat deze een functie voor het gebouw heeft.  Form Follows Function

 

Organische architectuur

franklloydwright-2.jpg

frank lloyd wright

 
 

Organische architectuur is een concept in de architectuur (vanaf 1900).

De stroming typeert een nieuwe 'stijl' die in vormgeving  bij de eigen tijd past, zonder dat werd teruggegrepen op stijlkenmerken uit het verleden.

Daarnaast probeert organische architectuur een tegenwicht te bieden aan de sterke industrialisering en het gebruik van nieuwe materialen.

Er is er vanuit de organische architectuur veel aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid.

Belangrijke grondleggers van de organische architectuur zijn Antoni Gaudí, Friedensreich Hundertwasser, Rudolf Steiner, Frank Lloyd Wright, Imre Makovecz en Louis Sullivan.

Organische architectuur heeft geen gemeenschappelijke uiterlijke kenmerken, omdat het in organische architectuur gaat om een werkwijze en achterliggende principes, in plaats van een vooraf bepaald beeld.

Organische architectuur wordt om die reden bijna nooit als eenduidige stijl beschreven.

gaudi

Gasometer in Wenen

gasometer.jpg

Deconstructivisme: een eigentijdse stroming in de architectuur die ervan uitgaat dat de maatschappij verwarrend en onzeker is.

Men probeert dat ook in haar bouwwerken tot uiting te laten komen.

Het begrip deconstructie werd in de jaren 60 ontwikkeld door de Franse filosoof Jacques Derrida. De gedachtegang achter zijn theorie stelt dat men de westerse metafysica kan blootleggen door het ‘deconstrueren’ van de logica ervan.

Het is dus een tekstanalyse waarbij wordt getracht aan te tonen dat teksten altijd op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd.

In de jaren 70 kregen zijn ideeën vorm in een architectuurstroming: het deconstructivisme. Deze stroming is verwant aan het Antidesign in die zin dat ze allebei ingaan tegen het rationalisme

Coop Himmelblau is een coöperatie van Oostenrijkse architecten, opgericht door Wolf Prix, Helmut Swiczinsky en Michael Holzer.

Zij vergaarden in 1988 internationale roem samen met Peter Eisenman, Zaha Hadid, Frank Gehry en Daniel Libeskind door de Deconstructivist Architecture-expositie in het Museum of Modern Art.

Hun werk omvat ontwerpen van openbare gebouwen, kantoorgebouwen en onderzoeksfaciliteiten en ook theaters en tentoonstellingsruimten. Het bureau bouwde in Nederland onder andere de bovenbouw van één van de paviljoenen van het Groninger Museum, een "chaos van glas en staal".

coophimmelbau.jpg

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb