joseph beuys

Performance

 
 

Het begrip performance wordt in het theater en de beeldende kunst gebruikt als verzamelnaam voor muzikale, beeldende of fysieke optredens, waarbij taal een ondergeschikte rol speelt en die vaak kort van duur zijn.

Ook buiten het theater kan het woord performance gebruikt worden als naam voor optredens met een theatraal karakter, uitgevoerd door één of meerdere samenwerkende kunstenaars.

Joseph Heinrich Beuys was een Duits beeldhouwer. Hij maakte tekeningen, plastische objecten, sculpturen en installaties. Bekend werd hij met performances.

Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke Europese kunstenaars uit de tweede helft van de 20e eeuw.

 

Marina Abramovic is een Belgrado geboren in New York gevestigde Servische performance kunstenaar.

 

abramovic-2.jpg

 

FLUXUS

Fluxus is een kunststroming die is ontstaan in New York in het begin van de jaren 60. Het woord fluxus komt uit het Latijn en heeft meerdere betekenissen.

Het betekent onder andere reinigende, zuiverende stroom.

Het woord werd rond 1961 voor het eerst gebruikt voor kunstmanifestaties waarbij de grenzen tussen beeldende kunst en muziek opgeheven werden.

FLUXUS

Filosofie

Het streven van de Fluxuskunstenaars was het bij elkaar brengen van kunst en dagelijks leven. Daartoe moest de kunstpraktijk 'gezuiverd' worden van de door de musea en de commercie aangehangen 'elitaire' kunstopvattingen.

Kunst en leven moesten elkaar bepalen.

Theatrale kunstactie

In de kunststroming Fluxus speelden performances een belangrijke rol. De stroming wilde muziek en beeldende kunst dichter bij elkaar brengen. Vaak vonden de Fluxusconcerten wel plaats op een podium maar bij Fluxus werden de bezoekers getracteerd op werken die zij zo niet hadden verwacht, zoals het met een grote spanningsboog kapotslaan van een viool op een piano.

Het resulterende geluid was op te vatten als het muziekstuk. Dit soort concert kwam mede voort uit de Dada-beweging.

 

 

Gilbert & George  werden bekend met hun performances en hun grote fotowerken achter glas. Ze zijn wegbereiders geweest voor de performance-kunst, de videokunst en de conceptuele kunst.

Hun werk houdt zich bezig met wat zijzelf als de morele factor beschouwen, zoals leven en dood of goed en kwaad.

Gilbert & George

Gilbert & George

Tracy Emin