pollock

 

Het Abstract Expressionisme

Het Abstract Expressionisme begint als een Amerikaanse schilderstroming binnen de abstracte kunst van de 20e eeuw. Ook in Europa wordt deze Kunstvorm verder ontwikkeld  

De stroming domineerde de kunstwereld in de jaren 1946 tot 1960.

Het was de eerste grote kunststroming na de Tweede Wereldoorlog en de eerste die in de Verenigde Staten, specifiek New York, is ontstaan.

 

 

willemdekooning.jpgwillem de kooning

 

Het abstract expressionisme kan in twee hoofdrichtingen worden verdeeld.

Action Painting is een manier van werken waarbij de handeling uitgangspunt is.

De wortels ervan liggen in het surrealisme, en wel in die visie van het surrealisme waarin 'het automatische' centraal staat - de associatietechniek, de "écriture automatique" (het 'automatische' tekenen en schilderen).

Het is een vorm van abstracte kunst waarbij de schilder geconfronteerd wordt met het doek als "werkelijkheid" dat hij te lijf gaat.

 

Colourfield Painting: hier wordt gewerkt met kleurvlakken om een meditatieve stemming   op te roepen bij de kijker. De nadruk wordt gelegd op grote monochrome (eenkleurige) vlakken, om aan kleur een zo groot mogelijke uitdrukkingskracht te geven.                  Mark Rothko ontwikkelt al in 1947 deze formule, waarbij hij verklaart "Ik streef ernaar ingewikkelde gedachten eenvoudig weer te geven." Vierkante of rechthoekige vlakken, in egale kleuren en onderling verschillend in hoogte of breedte, worden zodanig op doek gebracht, dat ze in eindeloosheid lijken te zweven en de indruk wekken niet te worden beperkt door de begrenzing van het doek.

 

 rothko

      .

rothko

Abstract Expressionisme1945 - heden

Een belangrijke maatschappelijke tendens na de oorlog is de steeds verdergaande individualisering.
Ook de kunstenaars ontwikkelen hun individuele stijl steeds verder.

Zij verbonden zich niet meer met één kunstenaarsgroep, maar vertegenwoordigen daarentegen meerdere stromingen.
Tevens volgden de verschillende ontwikkelingen elkaar in steeds hoger tempo op.

In 1980 werden er wel 40 verschillende stromingen geteld.
stella

HARD EDGE

Hard edge is een stroming in de schilderkunst. Het kan gezien worden als een substijl van post-Abstract expressionisme, wat op zijn beurt weer voortkwam uit Colourfield Painting

Engels voor: harde kant of rand, scherpe zijde....

Vorm van abstracte schilderkunst, onderdeel van de Postpainterly Abstraction en als zodanig een reactie op het abstract-expressionisme....

Het accent wordt gelegd op de werking van contrasterende kleuren. Deze worden in egale geometrische, of organische vormen opgebracht en d.m.v. haarscherpe begrenzingen van elkaar gescheiden.... Kunstenaars die zich met hard-edge bezig houden, maken gebruik van kleuren met als doel het waarnemen van kleuren te intensiveren. De Kunstenaars maken gebruik van grote monochrome kleurvlakken, waarvan de begrenzingen elkaar haarscherp raken, zodat het oog er een lijn of rand tussenplaats

De Harde edge stijl is gerelateerd aan: Op-Art, Abstract Expressionisme,

Colorfield Painting en Geometrische Abstractie

 

opart2.jpg  op art

COLOURFIELD PAINTING

Er wordt gewerkt met kleurvlakken of kleurvelden om een meditatieve stemming te wekken bij de kijker. De nadruk wordt gelegd op grote monochrome vlakken, om op die wijze aan het fenomeen kleur een zo groot mogelijke uitdrukkingskracht te geven.

rothko

POST PAINTERLY ABSTRACTION 

Een stroming binnen  het abstract expressionisme.

Kunstenaars werkten met pigmenten op het doek om zo alle sporen van kwasten en penselen te vermijden.  Het ging hier om abstracte, non-illusionistische kunst die het persoonlijke van de action painting verruilde voor het formele en feitelijke.

Frank Stella was een van de belangrijkste kunstenaars die deze stijl vertegenwoordigde.

Frank_Stellas_Harran_II_1967-1.jpg

 In 1966 zei Stella over zijn werk: "Wat je ziet is wat je ziet", wat de officieuze slogan van deze minimalistische stroming werd.

 blackpaintingsstella.jpg

 

 

 

 

 

 

ABSTRACTE-KUNST-slider-004.jpgabstract expressionisme

abstract expressionisme