21'EEUW

In het jaar 2000 is er niet een totale breuk met het verleden opgetreden.

Alle stromingen binnen de schilderkunst van de 20e eeuw die tot de actuele kunst behoren vinden gewoon hun voortzetting in de 21e eeuw.

Kaayk maakte The Order Electrus in 2005, tijdens het derde jaar van zijn opleiding tot animator aan de St. Joost Academie in Breda. Hij combineerde hiervoor 'live action' met 3D-animatie, wat tot dit bijzondere resultaat heeft geleid. De voice-over en de muziekkeuze zorgen voor een realistisch beeld: het doet denken aan de natuurdocumentaires van Richard Attenborough op de BBC of documentaires die Discovery Channel zou kunnen uitzenden.

In The Order Electrus maken we kennis met een recent ontdekte insectensoort. De soort leeft voornamelijk op oude, verlaten industrieterreinen. De elektronische insecten zijn voortgekomen uit de evolutie. We zien hoe ze aan voedsel komen en de wijze waarop ze zich voortplanten.

Tjebbe Beekman

Tjebbe Beekman brak direct na zijn werkperiode op de Rijksacademie door met rauwe schilderijen van grootstedelijke taferelen die hun oorsprong vinden in fotocollages van gebouwen en stadsgezichten. Kenmerkend voor zijn techniek is dat Beekman zijn doeken bewerkt met lak, verfklodders, zand, touwtjes, krantensnippers en spijkers. Ook in de recentere schilderijen, zoals de serie onheilspellende interieurs, refereert hij aan de uitwassen van de hedendaagse maatschappij.

 

 

 

 

 modernekunst.jpeg

Enkele nieuwe stromingen

Neue Leipziger Schule

            leipzigerschule.jpg

Onafhankelijk realisme

Het onafhankelijk realisme is een kunststroming met realistische kunst en is afgeleid van een groep Nederlandse realisten die, onafhankelijk van de kunstwereld, kunst maken en toch een groot publiek bereiken. Deze groep heeft geen overeenkomstige stijl van kunst maken, de kunstwerken verschillen allemaal van elkaar. De enige overeenkomst tussen de kunstwerken is dat er altijd te zien is wat het moet voorstellen. Deze stroming ontstond al in de 20e eeuw, maar toen werd het absoluut niet gewaardeerd. Enkele kunstenaars bleven echter wel bij deze stroming. Eind 20e eeuw, in 1998, was de eerste onafhankelijke realistische tentoonstelling. Sinds 2006 zijn er een paar honderd kunstenaars actief binnen deze stroming

  • Onafhankelijk realisme is de naam waaronder een groot aantal hedendaagse realistische kunstenaars zich presenteren in Museum Møhlmann te Venhuizen.
  • Hans Deuss | Anja Jager | Henk Helmantel | Frans Koppelaar | Wout Muller | Rein Pol | Evert Thielen | Herman Tulp
  • Neo-Rauch-Gewitterfront-2016-collectie-Museum-de-Fundatie-foto-Wilma-Lankhorst.jpgneo rauch

===================Planetarismeplanetarisme-1.jpg

Het planetarisme is opgericht door Kiro Urdin die met deze kunststroming kunstenaars uit verschillende landen wil verenigen. Hij wil hiermee zo de verschillende culturen en streken van de aarde tonen. Hij wil dit echter niet alleen doen via de schilderkunst, maar ook via film, fotografie, muziek, dans en video. Later in dit hoofdstuk komt het planetarisme dus ook nog voor, bij de andere onderwerpen

  • Planetarisme is een multimediaal project van Kiro Urdin, dat een bijdrage wil zijn aan de integratie en de synthese van diverse  kunsten: schilderkunst, film, fotografie, muziek, dans, video.

Stuckisme

  • Stuckisme is ontstaan in Engeland, waar een groep kunstenaars rond Billy Childish en Charles Thomson zich afzetten tegen multimedia- en performance kunst en alleen de schilderkunst als echte kunst wil laten gelden. Deze opvattingen vonden internationaal navolging
  • stuckisme.jpgstuckisme

 

 

Digitale kunst is kunst die met behulp van een computer wordt gemaakt. Vanaf de eerste beter ontwikkelde computers gingen kunstenaars hier al gebruik van maken bij het maken van hun kunstwerken. Pas nadat het internet ontstond en wereldwijd werkte, kwam digitale kunst pas echt op gang. De kunst bereikte dan werkelijk de hele wereld, zo genoemd Global Village. De reproduceerbaarheid is er echter wel heel hoog, wat met kunst op doek nooit helemaal exact na kan worden gemaakt, kan via het internet wel.

 

transformatie-digitale-kunst.jpg

 

 Op het gebied van film en beeld zijn er grote ontwikkelingen geweest:

  • Computeranimatiefilms
  • Filmpiraterij
  • 3D films
  • Dvd en Blu-ray

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb