Surrealisme van af 1924

SURREALISME 1924- HEDEN

Kunst die dingen uitbeeldt als in een "droomwereld".

In surrealistische kunst is "de fantasie" zeer belangrijk.

Vervreemdende schilderijen met de vreemde objecten, vormen en patronen.

dali.jpg

Uitgevoerd in een hyperrealistische stijl maken de Surrealisten kunstwerken in verrassende,  soms schokkende combinaties

Het surrealisme is sterk beïnvloed door de ideeën van de psychiater Sigmund Freud.

Freud hield zich bezig met het verschil tussen het bewuste en het onbewuste.

In het onbewuste zitten dromen, verlangens, angsten.

Zoals het woord ‘onbewust’ al aangeeft, is men zich vaak niet bewust van al die gevoelens.

De surrealisten zijn heel nieuwsgierig wat er allemaal naar boven komt als je de rede-- het verstand uitschakelt.

Wat voor beeldend werk wordt er gemaakt wanneer er helemaal geen regels zijn waaraan men zich hoeft te houden. Als er geen controle meer is.

 Kenmerken
* "Sur-realisme" betekent bovennatuurlijk, stijgt boven de werkelijkheid uit.
* Surrealisten werken vanuit fantastische droombeelden en toevalligheden.
* Middelen: fotografie, film, gevonden voorwerpen, beeldhouwwerk en schilderkunst.
* Meestal figuratieve beelden.
* Alledaagse voorwerpen worden op een niet alledaagse manier met elkaar verbonden.
* Er wordt nauwkeurig en gedetailleerd gewerkt.
* Lichtinval is onwerkelijk evenals ruimten en sfeer.

 

 

Ontstaan


Het Dadaïsme probeert  bestaande waarden te verwerpen.

Het Surrealisme ontkent de werkelijkheid, ze zoekt in de gebieden van de menselijke geest een hogere werkelijkheid.

Het onderbewuste en de droom worden de uitgangspunten voor nieuwe creatieve verbeeldingskracht.

De dichter André Breton is heel belangrijk geweest en geeft naam aan de bewegiging met zijn manifest (1924):

 'ik geloof in de toekomstige oplossing van deze beide uiterlijk zo tegenstrijdig schijnende toestanden - droom en werkelijkheid - in een soort van absolute werkelijkheid: een surrealiteit'.

De droom is de uitdrukking van de werkelijkheid.

Vandaar dat visioenen, dromen en symbolen een grote plaats innemen.

Anderzijds wordt grote aandacht geschonken aan het psychisch automatisme ---Kunst creëren zonder controle van het verstand (zonderzich te laten leiden door esthetiek of moraal).

Spontaan schrijven/tekenen wat er in je opkomt---zonder na te denken.

Slaap, droom, hypnose en automatisme zijn de hulpmiddelen om het onderbewustzijn te leren kennen.

maxernst3.jpgmax ernst

MAX ERNST

Zijn werken worden gerekend tot het Dadaïsme en later het Surrealisme.

Max Ernst  ontwikkelde een hele reeks technieken die de traditionele schilderkunst, grafiek en zelfs sculptuur moesten vervangen.

Collage, frottage, grattage, raclage, assemblage, dripping en décalcomanie

delcomanie

 

max ernst

Het werk van Max Ernst, 1891-1976, dankt zijn kracht aan de verbeelding geïnspireerd op de natuur die hij in zijn geboortestreek ondergaat. Hij baseert er zijn fantasieën en visioenen op.

Door het gebruik van andere technieken komt hij tot nieuwe uitdrukkingsvormen, zoals de collage en de 'rubbing' of calqueertechniek. Nog later, wanneer hij zich in 1941 in de Verenigde

Staten vestigt, oefent hij daar grote invloed op jongere kunstenaars uit.

 

 

1904-1989, SALVADOR DALI
De Spaanse schilder die wel de meest opmerkelijke figuur van het surrealisme behoort Hij komt in contact met de surrealisten en raakt geïnspireerd  tot het verbeelden van zijn droomwereld.

Visioenen van dood en vernietiging, droombeelden waarin op hyperrealistische wijze vervreemding wordt bewerkstelligd door bizarre combinaties van herkenbare onderdelen.

dali

 

Rene Magritte 1898-1967, heeft vanaf 1925, na een korte kubistisch-futuristische periode,  surrealistisch gewerkt. 

Hij ontwikkelt een eigen wereld waarin hij de voorwerpen uit zijn omgeving uit hun dagelijks verband rukt en zonder bekende binding naast elkander zet.

Hierdoor ontstaat een poëtische vervreemding.

JOAN MIRO

Deze kunstenaar  wordt naast Picasso en Dalí beschouwd als een van de grote drie van de Spaanse 20ste-eeuwse Moderne kunst.

Hij ontwikkelde (onder invloed van surrealistische schrijvers en schilders) zijn stijl: de bio-morfische schilderkunst.