Pierre-Auguste_Renoir_-_Le_Djeuner_des_canotiers.jpg

Impressionisme  

Deze stroming in de schilderkunst is in de tweede helft van de 19'eeuw  ontstaan  in Frankrijk.

Ze begon als een tegendraadse  beweging tegenover de toen algemeen gewaardeerde (en officieel door de staat erkende) Classisistische Academische kunst.

Uiteindelijk ontwikkelde het Impressionisme zich tot een totaal nieuwe stijl die aan de wieg stond van het modernisme  van de twintigste eeuw.

Typerende aspecten van het impressionisme zijn de gerichtheid op de beleving van het moment ('impressie') en de keuze voor thema's uit het 'moderne leven', de bijzondere aandacht voor lichteffecten en kleur en de schetsachtige werkwijze 

Ook het werken in de openlucht is vernieuwend.

Tot de bekendste vertegenwoordigers behoorden kunstschilders als Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas en Paul Cézanne.

De impressionisten exposeerden hun werk tussen 1874 en 1886 op acht door henzelf georganiseerde tentoonstellingen in Parijs.

Na 1886 werd hun vernieuwende rol voortgezet door neo- en postimpressionistische groeperingen.

 Claude20Monet20la20Cathdrale20de20Rouen201894.jpg

Inhoudelijk en technisch was het impressionisme een reactiebeweging.Men ging in tegen de heersende conservatief-classicistische opvattingen van de salonjury's.

De bedoeling bij de kunstenaars was het onmiddellijke beeldend weergeven van het zichtbare zoals het zich op dat moment toonde.

 

 

De impressionisten maakten ook gebruik van het nieuwe medium "De fotografie". 

Ze maakten gebruik van de mogelijkheden die dit nieuwe medium hen gaf.

Zo zijn de vluchtige weergave van objecten en mensen in hun schilderijen vergelijkbaar met die van een fototoestel. Er zijn duidelijke parallellen te trekken tussen foto's uit die tijd en schilderijen.

Afsnijding is eveneens te herleiden naar de kennis van de fotografie.

 

Belangrijk in het impressionisme is niet meer de preciese uitbeelding van de vormen en materialen maar vooral de kleurrijke oplossing die zon, licht en lucht aan alles geeft.

monet

Claude Oscar Monet (Parijs, 14 november 1840 – Giverny, 5 december 1926) was een Frans impressionistisch kunstschilder

Het schilderij "Impression, soleil levant" uit 1872 werd oorspronkelijk geridiculiseerd door de kunstkritiek en door het publiek, en gaf aanleiding tot de naam 'impressionisme'.

In het impressionisme zit de mogelijkheid dat, door te grote aandacht voor het vluchtige en de atmosfeerschildering, vorm en kleur volledig zouden opgelost worden.

Sommige kunstenaars zoals Georges Seurat en Paul Signac zijn zich hiervan bewust en passen, voortgaande op de waarnemingen van het impressionisme, een nieuwe techniek van de kleur toe--het "Pointillisme".

Het Neo-Impressionisme: Pointillisme

Door het divisionisme, of de ontbinding van iedere kleur tot haar grondelementen, en het pointillisme (point is het Franse woord voor punt), of het in stippen naast elkaar plaatsen van die zuivere onvermengde kleur, wordt de volle intensiteit van de kleur op het doek bereikt.

 

Beide technieken steunen op de theorieën van Chevreul over de analyse van de lichtverschijnselen en de beginselen van het kleurenprisma. Door een streng berekende opbouw en de toepassing van wetmatige technieken vermijden ze de vergankelijkheid van de impressionistische indruk, maar vervallen onvermijdelijk in verstarring en systematische formules.

In Nederland kreeg het impressionisme een eigen vorm door de "Haagse School".

Het impressionisme zoals dat in Frankrijk gestalte kreeg (- de ode aan het licht en de verheerlijking van heldere kleuren –) werd door deze kunstenaars niet op dezelfde wijze verbeeld.

Zij kozen voor een ingetogener palet, passend bij de atmosfeer en kleuren van het Hollandse land. Het landschap en het leven van vissers en boeren waren hun voornaamste onderwerpen

Kenmerken:

  1. Schilderijen uit het impressionisme geven een korte indruk of een momentopname weer.
  2. Door de vlotte verftoetsen die ruw en dik op het doek staan, lijkt het werk snel gemaakt.
  3. Onderwerpen hebben geen probleemstelling of boodschap.

 

De schilder Breitner was een Impressionistische kunstenaar uit Amsterdam.

Hij schilderde veel stadsgezichten.

george-hendrik-breitner-dutch-painter-1857-1923-girl-in-red-kimono-model-geesje-kwak-1877-1899-21_large-1.jpgimpressionisme1.jpegimpressionisme2.jpg

  1. Schilderijen uit het impressionisme geven een korte indruk of een momentopname weer.
  2. Door de vlotte verftoetsen die ruw en dik op het doek staan, lijkt het werk snel gemaakt.
  3. Onderwerpen hebben geen probleemstelling of boodschap.

 

Impressionisten -> schaduw bevat alle kleur -> bijna geen zwart gebruikt.

Keuze onderwerp: gewone alledaagse zaken

Invloed van fotografie goed zichtbaar: afsnijdingen -> ook bij schilderijen.

Belangrijkste kenmerken van Impressionisme zijn:

- De werking van het licht en sfeer

   schilderen, vooral buiten

- Snelle directe schildertechniek

 

Door de uitvinding van de verftube door Geoffrey Rand in 1836 kregen schilders de kans om direct buiten te werken. Al in 1838 waren er drie Engelse firma's die verf in tubes op de markt brachten. Vóór die tijd werd de verf in dierlijke blazen meegenomen, maar die laten zuurstof door en de verf hardt uit. De kleurenleer van Chevreul is dan al bekend.

Maak jouw eigen website met JouwWeb