bewegend beeld

Licht schilderij 

 Licht schilderij is een fotografische techniek waarbij blootstelling worden gemaakt door het bewegen van een hand-held lichtbron of door het bewegen van de camera . The term light painting also encompasses images lit from outside the frame with hand-held light sources. De term licht schilderij omvat ook beelden verlicht van buiten het frame met de hand-held lichtbronnen. Light Painting Photography can be traced back to the year 1914 when Frank Gilbreth, along with his wife Lillian Moller Gilbreth, used small lights and the open shutter of a camera to track the motion of manufacturing and clerical workers. Man Ray , in his 1935 series "Space Writing," was the first known art photographer to use the technique. Light Painting fotografie is terug te voeren naar het jaar 1914, toen Frank Gilbreth, samen met zijn vrouw Lillian Moller Gilbreth, gebruikte kleine lampjes en de open sluiter van een camera om de beweging van de productie en bedienden te volgen. Man Ray , in zijn 1935-serie "Space Schrijven," was de eerste bekende kunstfotograaf om de techniek te gebruiken.

3D Computer art

Digitale kunst

Digitaal gemaakte afbeelding van glaswerk

Digitale kunst is een vorm van hedendaagse kunst vanaf 1970 in de 21ste eeuw die met behulp van een digitale computer is gemaakt, en waarbij de computer een non-triviale rol speelt.

Al sinds de eerste goed bruikbare computers is er een soort van digitale kunst ontstaan. Kunstenaars lieten computers met bepaalde codes tekeningen printen of manipuleerden de uitgaande data. De grote opkomst van digitale kunst is echter begonnen met de komst van het internet in zijn huidige vorm. Dit gaf kunstenaars de kans hun werk over de hele wereld te verspreiden en door werkelijk iedere wereldbewoner te laten manipuleren, het idee van de "Global Village".

digitalekunst-1.jpg

Kenmerken

Digitale kunst heeft enkele kenmerkende elementen:

  • Reproduceerbaarheid. Een digitaal kunstwerk is door het digitaal opslaan en bewerken zonder kwaliteitsverlies reproduceerbaar.
  • Interactiviteit. Vele vormen van digitale kunst zijn interactief, de gebruiker kan zijn eigen inzichten en gedachtensprongen gebruiken om de kunst aan te passen. Een voorbeeld hiervan is een verhaal in hypertekst.
  • Manipuleerbaarheid. Digitale kunst blijft vaak manipuleerbaar en kan daardoor continu veranderen.
  • Virtualiteit. Digitale kunst is alleen beschikbaar in een afgeleide vorm. De werkelijke bron is de code. De kunst kan alleen zichtbaar gemaakt worden met geavanceerde electronische apparatuur als computers en beeldschermen.
  • Participatie. Een groot deel van de digitale kunst kan alleen ontstaan en voortbestaan door de participatie van de beschouwer. De beschouwer bouwt of manipuleert het kunstwerk.
  • Dynamiek. Sommige digitale kunstwerken blijven niet hetzelfde maar zijn veranderlijk. De uiterlijke vorm is van voorbijgaande aard door de continue aanpassingen door gebruikers.

Een van de vragen bij digitale kunst is die van het auteurschap; wie heeft het nu eigenlijk gemaakt? De scheppende kunstenaar heeft de code bedacht maar het is soms zo dat de uiteindelijk zichtbare vorm door ingrepen van meerdere gebruikers tot stand is gekomen. Hier kan de vergelijking met componisten van klassieke muziek worden getrokken, immers componisten schrijven de "code" voor de muziek, maar de muzikanten van de orkesten voeren de composities uit, toch wordt de componist als de auteur gezien.