OVERZICHT KUNSTSTROMINGEN 1e helft 20e eeuw

CONSTRUCTIVISME/SUPREMATISME/DE STIJL

constructivisme.jpg constructivisme_1_vladimir_tatlin_1919_moskou.jpg

CONSTRUCTIVISME

 

Kort voor de Eerste Wereldoorlog speelde de Russische avant-garde een opvallend belangrijke rol in de ontwikkeling van de abstracte kunst.

Schilderen was voor de constructivisten in de eerste plaats een objectieve studie, het doorvoeren van vereenvoudigingen, tot er ten slotte niets overbleef dan het bekende vierkante zwarte vlak van Malevitsj.300px-Malewitsch-1.jpg

Van hieruit werd de schilderkunst vanaf de basis opnieuw opgebouwd. Niet naar subjectieve uitingsbehoeften, maar naar de meest basale mogelijkheden die zijn af te leiden van het zwarte vierkante vlak (de zogenaamde constructivistische of suprematistische elementen).

Het constructivisme beperkt zich niet enkel tot de schilderkunst, maar komt wordt ook in de beeldhouwkunst en de grafiek toegepast. De vormen en kleuren die worden gebruikt en de ruimte die ze innemen als compositie kenmerken zich door hun zelfstandige karakter.

                     

Geometrische basisvormen zoals vierkant, cirkel, driehoek, lijn zijn de basiselementen.

.constructivisme3.jpg

 Rusland

Het constructivisme was van 1917 tot 1921 de officiële kunst van de Russische Revolutie.

Na 1920 werden Moderne Kunstuitingen door de regering veroordeeld.

Ze zou te onbegrijpelijk zijn voor het de bevolking, die voornamelijk nog analfabetisch was. Begin jaren dertig werd de kunstvorm als te 'bourgeois' bestempeld en werden kunstenaars aangespoord zich te 'hervormen'.

 

Suprematisme

 
 
 

het Suprematisme is een vorm van de Abstracte kunst. Het is ontstaan aan het begin van de twintigste eeuw van circa 1915 en  duurt tot 1930.

Het Suprematisme kan worden gezien als antwoord/tegenstelling op het constructivisme. De Constructivisten zien dat het leven door de techniek beheerst wordt, de Suprematisten vinden dat "gevoel" de techniek in het leven roept.

Het Suprematisme werkt ook met geometrische figuren zoals vierkant, cirkel en rechthoek.

De schilderijen vertonen grote contrasten zoals:

  • rond - hoekig
  • geometrisch - organisch
  • open - gesloten
  • symmetrisch - asymmetrisch
  • regelmatig kleurgebruik - onregelmatig kleurgebruik
  • enkelvoudig kleurgebruik - samengesteld kleurgebruik

 

Binnen een volkomen abstracte kunst stond Malevitsj de suprematie van geometrische vormen voor. De weergave van zowel voorwerpen als ideeën werd volkomen afgewezen.

Malevitsj' opvattingen zijn het best samengevat in zijn schilderij Zwart vierkant - een zwart vierkant op een witte achtergrond.

Malevitsj baseerde zijn werkop de denkbeelden van de Russische wiskundige Lobatsjevski. Vanuit deze denkbeelden:  is elk schilderij een bevroren beeld van een eeuwige beweging door een ideaalruimte van n dimensies, geen omhoog, geen omlaag, geen rechts en geen links.

Deze Kunst is gebaseerd op geometrische vormen en zuivere kleuren, wit en zwart.

Kunst was voor Malevitsj verbonden met het spirituele.

Hij was van mening dat Kunst geen politieke of andere doelstellingen mocht hebben dan haar eigen autonome karakter.

 

Met het Bauhaus in Weimar met El Lissitzky en De Stijl van Theo van Doesburg en Piet Mondriaan in Nederland drong het constructivisme ook in West-Europa door.

Terwijl Mondriaan zijn horizontaal-verticale composities creëerde, bracht Van Doesburg met diagonalen een meer dynamisch constructivisme.

Naum Gabo en Antoine Pevsner waren toen al uitgegroeid tot de belangrijkste Russische kunstenaars van de beweging. OokFrantišek Kupka, László Moholy-Nagy en Victor Vasarely werkten volgens de uitgangspunten van het constructivisme.

 

http://formartepura.fo.ohost.de/deel1hfdst3_5geom.abstractie.htm

Mondriaan-boom-.jpg

Piet Mondriaan                                             

Mondriaan wordt algemeen gezien als een pionier van de abstracte - non-figuratieve kunst. Zijn latere geometrisch-abstracte werk, met de kenmerkende horizontale en zwarte lijnen en primaire kleuren, is wereldberoemd geworden.

Hij was één van de belangrijkste medewerkers van het tijdschrift De Stijl en ontwikkelde een eigen kunsttheorie, die hij Nieuwe Beelding of Neo-plasticisme noemde.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb