Het Dadaïsme begon als stroming tijdens de eerste wereldoorlog en hield zich vooral bezig met de beeldende kunst, poëzie en grafische ontwerpen.

Men ging opzettelijk niet uit van de ratio.

De Dadaisten wezen elke vorm van van Academische Kunst af.

De antirede werd uitgevoerd.

Rede en antirede, zin en onzin, ontwerp en toeval, bewustzijn en onbewustzijn bijeen horen als noodzakelijk deel van het geheel. dit leidde tot antikunst. Dada is een kunst die zich net naast de realiteit bevond.

 

van doesburg                                                              

De Dadaïsten hielden er van om van bestaande voorwerpen en ideeën net iets anders te maken.

Marcel Duchamp was de eerste die begon met ‘onzinkunst’, Hij begon daarmee zelfs voor het echte Dadaïsme ontstond. Hij maakte in 1913 het kunstwerk: fietswiel op een taboeret.

Hij was de eerste die een voorwerp presenteerde als een kunstwerk(een readymade). Hij riep hiermee vragen op over de aard en functie van Kunst.

Duchamp-Bicycle-Wheel-395x395.jpg

 

dada.jpg

raoul hausman

Een assemblage is een geheel dat bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Het woord, dat afgeleid is van het Franse assembler, dat 'verzamelen' of 'samenvoegen' betekent, beschrijft tevens de actie van het samenstellen

 

heart

Dada 1916 tot 1923
• Zet zich af tegen alle westerse beschaving (n.a.v.de 1e wereldoorlog)
• Ze zet zich af tegen de de burgerlijke cultuur
• Ongebruikelijke materialen
• Technieken en kunstvormen die nooit gebruikt werden
• Niet realistisch kleurgebruik
• Compositie is druk en chaotisch
• Nauwelijks sprake van vormeenheid
• Gevonden voorwerpen werden in schilderijen verwerkt (objets trouvé)
• Beeldhouwkunst: toevallig gevonden voorwerpen, massaproducten verwerkt in kunst.
• Nieuwe betekenis geven aan de voorwerpen

duchamps/ready made

Het dadaïsme (1916-1923)

Na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog wilden deze kunstenaars weer opnieuw beginnen. Na deze Oorlog zag de wereld er verwoest uit.

De kunstenaars geloofden niet meer in de beschaving, die tot dan toe had bestaan.

Het leidde volgens hen toch maar tot vernietiging en ellende.

De Dadaïstische kunstenaars wilden al het oude afschaffen en iets nieuws beginnen.

Zij maakten geen gewoon schilderij of beeldhouwwerk meer, maar vervaardigden hun werkstukken van allerlei materialen, zoals treinkaartjes, takken, gevonden voorwerpen en andere rommel. Zij noemden hun manier van werken ‘dada’ (naar aanleiding van Baby’s eerste woordje:‘dada’).

Duidelijke voorbeelden van het dadaïsme zijn: collages, fotomontages,  ready-mades.

  • kurt schwitters collage

                                                                                               man ray/assemblage

 

  •  

          raoul hausmann    collage                                    ready   made                                                                                                             

 

picabia

Historische (geluids&beeld) opnames en uitleg DADA