NOUVEAU REALISME & MATERIEKUNST

Het jaar 1960 wordt in de Beeldende Kunst als een belangrijk jaar gezien.

Er ontstonden overal in Europa en in Amerika diverse Kunstbewegingen.                                

 

In deze periode (1958-1960) ontstaat het Nouveau Réalisme.  

tinguely-cara.jpgtinguely

In  april 1958 opende Yves Klein zijn tentoonstelling 'Le Vide' in de galerij Iris Clert.

De ruimte was van boven tot beneden gevuld met allerlei afvalproducten.                            

 

Het Nouveau Réalisme kan gezien worden als de franse variant van de Pop Art

De principes van dada en de ready-mades van Duchamp worden in de zestiger jaren opnieuw ontdekt door de Franse Nieuwe Realisten.
Ze verzamelden en assembleerden afvalproducten van de consumptiemaatschappij. Ze stelden ze op in een ander verband. Zo ontstonden Kunstwerken  waarmee ze konden schokken, aanklagen, ergeren, de wereld op de kop konden zetten.
Het object uit het dagelijkse leven werd onderzocht in alle vormen : als een soort machine of als samengeperst, verborgen, opgestapeld, verscheurd, aangevallen of afgedrukt object.

 8538797-1.jpg

Het gemeenschappelijk uitgangspunt  was een: 'nieuwe benadering van de 'werkelijkheid'.

Deze 'werkelijkheid' werd in bezit genomen (door de verschillende kunstenaars) en op de meest uiteenlopende manieren vertaald in Kunstwerken.

Het Nouveau Réalisme creëert gebruikmakend van voorwerpen uit die tijd een nieuwe Beeldtaal.

 

Op1960 schreef de Franse criticus Pierre Restany in zijn eerste Manifeste du Nouveau Réalisme: ...De traditionele middelen zijn uitgeput; er is geen andere reactie mogelijk dan de afschaffing van het schilderij... In het tweede manifest, dat het jaar daarop verschijnt, verklaart hij: ...De nieuw realisten zien de wereld als een schilderij, een groot fundament waarvan zij zich wezenlijke fragmenten eigen willen maken

 

 

NIEUWE REALISTEN

monochromen................................Yves Klein

waanzinnige machines.....................Jean Tinguely

décollages of verscheurde affiches...Raymond Haines

opeenstapelingen.............................Arman

verpakkingen....................................Christo

spektakelgebeurtenissen.................Niki de Saint Phalle

Kenmerken :

reactie op de traditionele kunst en de traditionele technieken

in het bezit nemen van de werkelijkheid

objecten geplaatst in een vreemde expressieve context

zin voor spektakel

als evenement, happening, waarbij iets gebeurt

Informele Schilderkunst

Europese kunstenaars werkten op een manier die overeenkomsten vertoonden met het  abstract expressionisme (Amerika-Jackson Pollock ). Als overkoepelend begrip worden beide stromingen onder de noemer Informele Schilderkunst.

Informele schilderkunst wordt als "begrip" gebruikt voor technieken als dripping, Action Painting Tachisme en Materie-schilderen.

Tachisme (Tache=vlek) is de Franse stijl van de abstracte schilderkunst (40 en 50er jaren).

 

yves klein realiseerde  zijn eerste experimenten--- pinceau vivant (met levend penseel) als Antropométries en Suaires, waarbij hij, zowel op doek als op papier, in blauwe verf gedompelde naakte modellen afdrukte.

In diezelfde periode raakte hij ervan overtuigd dat hij kosmische gevoeligheid niet enkel via gekleurde materie kon vastleggen, maar ook in primaire vorm, los van alle materie. Klein sprak van een atmosfeer, aura, uitstraling. Hij vulde ruimte met immateriële ‘beeldende gevoeligheid’ of creëerde er zones van. Het publiek noemde dat 'lege ruimten', een uitdrukking die Klein later zelf overnam. Al bleef hij benadrukken dat de ruimtes niet leeg waren, maar gevuld met die beeldende gevoeligheid.

 yvesklein.jpg

TINGUELY is vooral bekend geworden door zijn kinetische kunstwerken. Hij maakte deel uit van het Nouveau Realisme (een Franse kunststroming, verwant aan de Pop-art-beweging) en was dan ook een goede vriend van Yves Klein en Daniel Spoerri. De invloed van het Franse dadaïsme is duidelijk voelbaar in zijn werk. De kinetische kunst heeft als voornaamste thema: de beweging in kunst. De installaties van Jean Tinguely komen zowel door motoren, de toeschouwer als automatisch in beweging, bijvoorbeeld door de wind. Sommige van zijn sculpturen, waaronder enkele zelfvernietigende machines, waren voorbestemd om in de loop der tijd verandering te ondergaan

Jean Dubuffet had een grote belangstelling voor tekeningen van kinderen, geestelijk minder begaafden en gedetineerden. Hiervan legde hij een grote verzameling aan. Hij noemde deze kunst Art Brut. Later werd het werk van Dubuffet en dat van zijn volgers aangeduid met deze term.

christo/wrapped luggage

De ontmythologisering van de werkelijkheid kan ook worden aangetroffen in het oeuvre van Christo.

Zijn benadering van de werkelijkheid voltrekt zich zelfs letterlijk via een omweg: de ingepakte kunstwerken van Christo

 

materie kunst

materiekunst

Materiekunst
Verwijst naar de stijl in de schilderkunst tussen de jaren 50 en de jaren 70 van de 20ste eeuw, die zich kenmerkt door de dikke, korstige verflaag en het gebruik van afvalmateriaal zoals verkoold hout, sintels en jute.

Materie schilderkunst is een vorm van Abstract-Expressionisme, toegepast vanaf 1955. Materiekunstenaars zijn kunstenaars die het materiaal waaruit ze hun werk vervaardigen centraal stellen. De verf is geen middel waarmee je een afbeelding maakt, maar een doel op zich. De materie is geen hulpmiddel, maar een inspiratiebron en doel van het artistieke proces. Oppervlaktestructuur ontstaat door allerlei materialen, zand, zaagsel, textiel, as etc. door de verf te mengen. Daardoor ontstaat er een reliëf en een opvallende textuur. Ook gevonden voorwerpen, Objets-trouvés, worden soms geintegreerd in het kunstwerk of zijn het uitgangspunt

Assemblage

spoerri

Spoerri is vooral bekend geworden door zijn Readymade-objecten, zijn Mixed media-kunst, zijn assemblage-kunst

In 1959 trok Spoerri naar Parijs, waar hij kennis maakte met Arman, François Dufrêne en Yves Klein. In Parijs ontstond zijn eerste objectkunst.

Een assemblage is een geheel dat bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Het woord, dat afgeleid is van het Franse assembler, dat 'verzamelen' of 'samenvoegen' betekent, beschrijft tevens de actie van het samenstellenkiefer

 

spoerri

.

Anselm Kiefer is een Duits beeldhouwer en schilder. Hij is een van de meest succesvolle maar ook meest omstreden kunstenaars van het naoorlogse Duitsland.

In zijn werk gebruikt hij naast verf ook materialen als stro, zand, glas, as, beton, roestig ijzer, klei en lood. Zijn werk zit vol verwijzingen naar historische gebeurtenissen en figuren, filosofie, en wetenschappelijke theorieën.

Oorlog, vernietiging, verval en destructie zijn belangrijke thema's in zijn werk

 

Nikki de Saint Phalle creëerde in de jaren 50 van de 20'eeuw haar eerste reliëfs in gips en andere materialen. Aanvankelijk exposeerde ze met veel agressief, 'mannelijk' aandoende collages van gevonden voorwerpen als geweren en pistolen. Geïnspireerd door het feminisme maakt ze assemblages waarin vrouwenrollen worden ontleed. In 1960 werd ze lid van de groep nieuw-realisten. In het begin van de jaren zestig maakte ze naam met haar schiethappenings, waarbij ze met verf gevulde, op houten panelen bevestigde objecten lek schoot met een jachtgeweer.

In het midden van de jaren zestig presenteerde ze haar versie van de oervrouw, de 'Nana's'. Haar Nanafiguren, expressieve in felle kleuren beschilderde manshoge vrouwenbeelden in polyester, zijn wereldberoemd en veroorzaakten ophef in de moderne kunstwereld. In 1966 maakt ze in Stockholm een 27 meter lange liggende Nana, te betreden via de vagina.

Afbeeldingsresultaat voor niki de saint phalle